FORGOT YOUR DETAILS?

Jak nainstalovat virtualhost na serveru Apache2

Migrace webu na jiný server

Jak nainstalovat virtualhost na serveru Apache2

Převést doménu na nový server (nasměrovat A záznamy na IP serveru)

Vytvořit virtuál na serveru pro danou doménu

Vše kde je domena.cz (domena_cz) se musí vyměnit za vaši doménu.
Jinak se vychází z toho, že základní umístění webů je v adresáři /var/www/ pokud máte tuto cestu nastavenou jinak tak je potřeba také provést změnu na vaši aktuální cestu.

sudo mkdir -p /var/www/domena.cz/public_html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/domena.cz/public_html/
sudo chmod -R 755 /var/www/domena.cz/public_html/

Nastavení HOSTS

sudo nano /etc/hosts

Přidat IP pro novou doménu

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 guest-desktop

vase_IP_vps domena.cz

Uložit (CTRL+O)

Vytvořit testovací soubor index.html

nano /var/www/domena.cz/public_html/index.html

Vložit do souboru index.html

<html>
 <head>
 <title>Welcome to Domena.cz!</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Success! The domena.cz virtual host is working!</h1>
 </body>
</html>

Uložit (CTRL+O)

Kopírovat základní konfiguraci

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/domena.cz.conf

Editovat konfigurační souboru

sudo nano /etc/apache2/sites-available/domena.cz.conf

Vložit do konfiguračního souboru

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@domena.cz
ServerName domena.cz
ServerAlias www.domena.cz
DocumentRoot /var/www/domena.cz/public_html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/domena_cz_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/domena_cz_access.log combined
</VirtualHost>

<Directory /var/www/domena.cz/public_html>
    Require all granted
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
</Directory>

Povolit nový virtuál

sudo a2ensite domena.cz.conf

Zakažte defaultní konfigurční soubor 

sudo a2dissite 000-default.conf

Zkontrolujte správnost konfigurace

sudo apache2ctl configtest

Pokud dostanete odpověď

Syntax OK

Restartovat webserver Apache

sudo systemctl restart apache2

Pokud je vše správně tak na vaší doméně domena.cz se v prohlížeči zobrazí

Success! The domena.cz virtual host is working!

 

Vygenerovat HTTPS certifikát

sudo certbot --apache -d domena.cz -d www.domena.cz

Nahrát data (přesun webu z jiného serveru)
SFTP link pro MC
např. pro WP-hosting

user:password@sftp.wp-hosting.cz:2222/

Překopírujete soubory z jednoho serveru na druhý (z okna do okna)

Upravit oprávnění k adresářům a souborům

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/domena.cz/public_html/
sudo find /var/www/domena.cz/public_html/ -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/domena.cz/public_html/ -type f -exec chmod 640 {} \;

Nastavit wp-config.php
Nahrát databázi

A je hotovo 🙂

TOP