FORGOT YOUR DETAILS?

Kde propagovat internetový obchod?

U placených PPC kampaní je výhodou, že tuto reklamu můžeme spustit takřka „ihned“ (v rámci několika dnů).

Kde propagovat internetový obchod?

Kde propagovat internetový obchod?

Častá otázka našich klientů zní KDE a JAK na internetu propagovat webovou prezentaci, aby byla maximálně navštěvovaná? Pro upřesnění, je vcelku jedno, zda se jedná o webovou prezentaci nebo internetový obchod. Základy a možnosti jsou stejné, jen každá z těchto dvou možností má svá specifika. Pojďme se ale podívat na úplné základy.

  1. Placené PPC kampaně na portálech seznam.cz (Sklik.cz) a google.com (AdWords)
  2. Textová optimalizace webové prezentace na daná klíčová slova
  3. Propagace v rámci sociálních sítí, primárně Facebook (Twitter, Instagram)
  4. Remarketing v rámci obsahové sítě Google
  5. Linkbuilding

 

Výhody a nevýhody jednotlivých druhů propagace

Ad1) U placených PPC kampaní je výhodou, že tuto reklamu můžeme spustit takřka „ihned“ (v rámci několika dnů). Podmínkou úspěšné PPC kampaně je komplexní analýza vhodných klíčových slov a následný návrh textové inzerce na dané produkty.

Jakmile ovšem přestaneme platit, zobrazování reklamy se vypne a jsme opět na začátku. Tento druh reklamy je vhodný na propagaci akcí a produktů s vyšší marží. Konverzní poměr musí být tedy nižší než výše marže samotné.

Ad2) Textová optimalizace webové prezentace (obsahový marketing) spočívá ad jedna v optimalizaci samotného textu, který na webové prezentaci již je, a ad dvě – v doplnění webové prezentace o další tematické články (například formou blogu). Dále můžeme publikovat vlastní originální články na jiných webových portálech a z těchto článků odkazovat zpět na náš web (do příslušných kategorií a produktů).

Proti PPC kampaním je realizace textových optimalizací finančně méně náročná. Nevýhodou je, že se tyto změny projeví až po určité době, a to v řádech několika měsíců. Za tuto práci ovšem sklízíme ovoce dlouhodobě, bez jakýchkoliv dalších investic.

Ad3) Propagace na sociálních sítích může být pro mnoho webových stránek hlavním zdrojem návštěvníků, potažmo zákazníků. Vhodně cílenou propagací v rámci sociálních sítí (především Facebooku) můžeme cílit přesně na jednotlivé regiony (např. město +25km), pohlaví, věk atd. Při vhodně zvolené komunikaci je tato forma velice účinná, poměrně levná a s okamžitým účinkem.

Pro přesnější cílení je vhodné použít nový Facebook Pixel, který vám umožní cílit přesně na vaše návštěvníky. Např. zobrazit reklamu jen lidem, kteří už navštívili váš shop nebo přidali si položku do košíku, ale nedokončili nákup atd.

Nevýhodou je, podobně jako u PPC kampaní, že se jedná o placenou službu, která končí okamžikem vypršení finančního kreditu.

Ad4) Remarketingová kampaň je vhodná pro budování značky (povědomí, že tady takový produkt, firma, značka je). Na webovou stránku si umístíme kód, který značkuje návštěvníky naší webové prezentace. Těmto návštěvníkům se následně začne zobrazovat reklamní banner (sdělení) v rámci obsahové sítě Google. Podle toho, co návštěvníka webu zajímalo můžeme cíleně komunikovat danou problematiku. Poradit, pomoci, nabídnout řešení atd.

Tento druh propagace je vhodný kombinovat např. s facebookovou a PPC reklamou, kde dochází k přivedení zákazníka na web a jeho následné označkování.

Ad5) Linkbuilding je samostatnou kapitolou optimalizace. Ve výčtu zmíněných druhů propagací jej můžeme zahrnout pod bod 2 (textová optimalizace a publikace článků). U linkbuildingu je kladen větší důraz na budování kvalitních odkazů z autoritativních webů (webů, které se proti ostatním vyznačují, velmi zjednodušeně řečeno, lepšími pozicemi v organickém vyhledávání). Základem aktivního i pasivního linkbuildingu je tvoření kvalitního obsahu. Tím dosáhneme přirozeného sdílení a doporučování dál mezi návštěvníky internetu.

Linkbuilding je dlouhodobý a postupný proces, ze kterého pak těžíme dalších několik let.

TOP